İzmir Arena 35

One Loft Race

Hakkımızda

Güvercin yetiştiriciliği ya da diğer deyişle güvercin eğitmenliği, güvercin antrenörlüğü bize göre eşsiz branşlardan biri. Tabi ki kast ettiğimiz güvercin beslemek ötesinde bir tür güvercin yetiştirme şekli. Güvercin nasıl yetiştirilir, posta güvercini nasıl eğitilir diye onlarca sayfa dolaşmanıza gerek yok. Lakin güvercin bakımı ile ilgili merakınız da olan ne varsa ilk adımı bu blogla atıyor olmanız avantajınıza. Güvercin beslemek istiyorum diyerek yeni başlamakta olan ya da zaten güvercin yetiştiriciliği yapıyor olan kişilere bu yazının denk gelmesinin neden bulunmaz bir nimet olduğunu okumaya devam ettikçe anlayacaksınız.

Posta güvercini yetiştiriciliğinde uzman ve  tecrübe sahibiyiz. Ürettiğimiz güvercinlerin soyundan gelen yavruların hala daha güvercin yarışlarında derece aldıklarını bu sporun sıkı takipçileri bilir.

Güvercin yetiştiriciliği etik kuralları

Güvercin yetiştiriciliği olarak kast ettiğimiz şey; herhangi bir kümes oluşturup, güvercin beslemek istiyorum demenin ötesine geçmektir. Bu sporu layıkıyla icra edip, sağlam bir güvercin eğitmenliği yapabilmek için ihtiyacımız olan bazı disiplinler var. Güvercin nasıl yetiştirilir, posta güvercini nasıl eğitilir sorularına verilebilecek en güzel cevap; güvercinden önce yetiştiricinin eğitilmesidir. Bu eğitim; güvercin besleme, bakım, idman konuları bir kenara, en az bunlar kadar önemli olan yetiştiricilik etik kurallarını barındırır.

Güvercin Yetiştiriciliği Hakkında Tavsiyeler

Arkadaşlar, aynı spora/tutkuya kendini adamış bizler, kendi aramızda karşılıklı olarak birbirimize ne gibi yaklaşımlarda bulunmamız gerektiğine dair yazılı olmayan bazı kurallarımız bulunmaktadır. Diğer birçok branş içinde olduğu gibi bizlerin de uyması gereken birtakım etik kurallardır bunlar.

Yazılı olmayan bu kurallar sayesinde;

  • Güvercin sevdalısı, amatör ya da profesyonel herhangi bir arkadaşımızın, bu işle meşgul olurken yaşamak istediği mutluluğu ve huzuru en az kendi mutluluk ve huzurumuz kadar önemsemiş oluruz- ki bu da birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma gibi meziyetleri beraberinde getirir.
  • Bizlere dışarıdan bakan bir gözün bile hissedebileceği disiplinler kazandığımız için, branş kalitesi ve dolayısıyla da güvercin yetiştiriciliğinin hak ettiği saygı artarak devam eder. Bu edinimler sayesinde de daha çok güvercin sevdalısı ve takipçisi olur.

Arkadaşlar, bu edinimlerin tamamı, hem bizlerin için hem de güvercin sporunun gelişimi için çok önemli detaylardır.

Yaşarken öğrenilebilir, yazılı olmayan bu kuralları en azından yeni başlayan arkadaşlarım için yazılı hale getirmiş olayım. Güvercin sporu hayatınızda bu ve benzer davranışları ilke edinmenizi tavsiye eder, tekrar başarılar dilerim.

Etik kurallar:

  1. Güvercinlerin hepimizin ortak bir tutkusu olduğunu, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olmak gerektiğini unutmamak,
  2. Bilgimize ihtiyacı olan bir arkadaşımız danıştığı zaman yanlış bilgi vererek hata yapmasına sebep olmamak,
  3. Başkasının kümesine ve kuşlarına kendi kümesimiz ve kendi kuşumuz gibi davranmak,
  4. Kendi kuşlarına kötü muamele ve yetersiz bakım-besleme uygulayan yetiştiriciyi ikaz etmek, bağlı olduğu derneğe durumu bildirmek,
  5. Hiç kimseye hasta olduğunu bildiğimiz bir kuşu ücretli ya da ücretsiz vermemek, vereni ikaz etmek. Yarışlara hasta kuş soktuğunu bildiğimiz bir yarıştırıcıyı ikaz etmek ve ilgili derneğe durumu bildirmek.

Bu maddeler sizlerin de tahmin edebileceği gibi çoğaltılabilir ancak genel mantığı anlamak için bu kadarı ile yeterlidir. Genel mantık; bu maddeler altında yatan anlamlar ve benzerleridir. Karşılaşacağınız herhangi bir durumda sergileyeceğiniz davranışın temeli bu mantık çerçevesinde olmalıdır arkadaşlar.

Belki ilerleyen zamanlarda bu ve geliştirilmiş maddeler federasyon tarafından üyelik sözleşmesi kuralları haline getirilerek, Türkiye Güvercin Federasyonu’na bağlı tüm derneklerde üyelik işleminde imza altına alınması şartı konulur. Böylece üyeler nazarında ciddiyet kazanır ve yaptırım gücü oluşur. Kuralları ihlal eden kişi ya da kişiler üyelikten ihraç edilir.

Bu okuduklarınız kimileriniz için acımasız olarak nitelendirilebilir ancak ciddi bir düzen için hayatın her alanında kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kuşlarına ve güvercin yetiştiricisi arkadaşlarına layıkıyla davranmayan kişilerin kontrol altına alınması, hem bu spora saf duygularla yaklaşan iyi niyetli kişiler için hem de posta güvercini sporunun geleceği için oldukça gereklidir arkadaşlar. Bir takım disiplinler olmazsa olmazımızdır.

Nasıl ki bir orkestranın tüm sanatçıları doğru notayı bastıklarında melodi doğru çalınmış oluyorsa, bir branşın düzgün ve sağlıklı bir ilerleme gösterebilmesi için o branşı icra eden kişilerin de doğru yaklaşımlarda bulunması gerekir.

Kişisel hobi ve sporun yanı sıra; birbirimizle daha önce hiç karşılaşmamış, hiç sohbet etmemiş olsak bile biz bir gurubuz ve birbirimize bağlıyız. Her tavır ve her yaklaşımımızla bir diğerimizi temsil ederiz.

Ulusal ve uluslararası alanlarda, her zaman en iyisi olmak gibi bir misyon yüklenmeli ve bu amaçta birbirimize sonsuz destek göstermeliyiz.

İzmir Arena 35 One Loft Race

İzmir Arena 35 © 2018 Frontier Theme